Garantie

Garantie

Garantie

 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie is overdraagbaar van de ene consument naar de andere, zolang de garantietermijn van 2 jaar niet verstreken is.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs, de factuur of het betaalbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Indien beslist wordt om het artikel onder garantie te herstellen of te vervangen, worden de kosten van verzending gedragen door Kegels Juweliers.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Er zal steeds geval per geval nagegaan worden of de beschadiging of slijtage aan het goed het gevolg is van een gebrek inherent aan het goed zelf (slechte kwaliteit, fabricagefout, etc.) of het gevolg is van een handelen van de consument of natuurlijke slijtage.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.