Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van fysieke verkoop zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Kegels N.V. bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Bij online verkoop zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Consument bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Het e-mailadres dat u dient te gebruiken is info@kegels.be.